Handledning

Jag erbjuder handledning och olika former av personalstöd och vänder mig främst mot lärarlag, arbetslag inom äldreomsorg eller annan omsorg samt socialtjänst. Chefer och företag är också varmt välkomna att kontakta mig för handledning, enskilt eller i grupp.

Vad är handledning?
Handledning är ett sätt att lära sig handskas med sina egna känslor av frustration, tillkorta-kommanden, sorg såväl som glädje och att utvecklas i sin yrkesroll, att kunna ha mental styrka över sin arbetsdag, kunna handskas med både framgångar och motgångar.

Handledning kan vara att ge sig själv chansen att se sig själv på avstånd; hur tänker jag här; hur känner jag för det?, vad reagerar jag så starkt på nu?. Att lära sig se sig själv som ett JAG och ett MIG där jag kan välja vad jag vill mata mig med. Det skapar ordning i kaos och blir ett återkommande inslag av trygghet.

Varför är handledning bra?
Handledning ger ökad kunskap om sig själv och andra och är ett effektivt verktyg som förebygger utbrändhet. Genom att reflektera och utveckla förmågan att iaktta och samtala med andra ökar relationskompetensen och ger perspektiv på mitt eget handlande och ansvar. Handledning ökar gruppkänslan och ger styrka och energi till gruppen.

Genom att lära sig växla mellan vila och aktivitet ges utrymme för påfyllning och energi. Att lära sig fokusera tankar istället för att dras med i dem. Jag lär mig se vilka känslor som kommer från mig och inte ta på mig andras känslor.

Vad kännetecknar min handledning?
”Upptäckandets magi ligger inte i att man söker nya landskap, utan att man ser med nya ögon” Marcel Proust, 1899.

Jag arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där tanken om känsla av sammanhang är grunden. Det jag vill förmedla är att vi väljer hur vi vill vara. Jag leder Dig och gruppen i kreativa metoder, gestaltning, inspirativ kommunikation, konflikt- och stresshantering i ett handledande förhållningssätt.
Jag är bra på att ge inspiration och energi och tillför gruppen nya reflektioner och tankar.

2016 © Du i Centrum | Tel: 0730-25 66 28 | info@duicentrum.eu | Köpmangatan 4, 57230 Oskarshamn | F-skattsedel finns. Bankgiro: 5885-3953