Konkret förändring av din situation när du känner att livsbalansen är sviktande.

Jag är en positiv pådrivare för att ge dig den stöttning som du behöver för att komma vidare i den process du önskar ta i mål. Min vision är att själv känna glädje i allt jag gör och därmed ge andra av energi och inspiration.

Några av de metoder som jag erbjuder beskrivs nedan.

Mindfulness

Om du känner att du behöver hjälp med att veta hur man lättare är närvarande i vardagen kan Mindfulness vara ett sätt att få stressreducering på ett enkelt sätt.  Genom att vara medvetet närvarande ökar förmågan att njuta av livet. Att kunna glädjas åt en vacker höstdag, en blommas skönhet eller ett barns leende skänker djupare mening åt ditt liv.

Det förändrade mitt eget liv i en stressande period, och jag kunde undvika sjukskrivning genom ökad kunskap insikt och dagliga övningar. Istället gjorde jag det jag drömde om; hade målet att lära mig mer om människan, började studera som vuxen och läste och skrev, reflekterade och övade mig i att t.ex. börja prata långsammare, gå långsammare och njuta mer av det lilla. Helt enkelt att vara mer närvarande.

Att vara kvar i det som stressar och tynger oss är inte bra, då är det bättre att försöka förändra och gå dit jag vill, men var beredd på att det tar sin tid, oftast flera år. Om du är i en organisation, arbete eller relation som tar din energi; flytta på dig. Spar din energi till att gå framåt med dig själv, inte till att förändra det omkring dig. Det är Du värd. Livet är NU och inte sen.

Medling och handledning

Jag arbetar också som medlare i vårdnadstvister, på uppdrag från tingsrätter. Medling innebär ”en stegvis process där en opartisk tredje person underlättar för parterna att komma fram till en ömsesidig godtagbar överenskommelse”. Som medlare är det viktigt att hålla ett tryggt rum, dvs. se till så att ramarna hålls och få parter att acceptera att de har olika syn på hur de ska lösa tvisten, samtidigt som de ska försöka nå en samförståndslösning som gynnar dem och barnen.

Jag handleder i socialt arbete både enskilt och i grupp; familjebehandling, socialtjänst, skola, psykiatri, kriminalvård, vård-och omsorgsverksamheter samt övriga personalgrupper eller personalledare inom psykosocialt arbete.

Sorgbearbetning

Livet ger oss både glädje och sorg. Glädjen är lätt att ta till sig medan sorgen kan vara svårare att hantera. Det kan handla om att du blivit arbetslös, upplevt en separation eller dödsfall, men det kan också handla om att du har en existentiell sorg som du behöver hjälp att hantera. Sorg är en normal reaktion på en förlust. Jag ger Dig konkreta och handfasta verktyg genom ord och skrivande och reflektion, som förlöser lite och hjälper dig se mönster.

Utbildning och Erfarenhet

– Hemterapeut, Socionom

– 30 p psykologi

– Certifierad sorgbearbetare från Sorginstitutet

– Mindfulnessinstruktör genom Sverigehälsan

– Licensierad konsult för Empatica Group

– Handledning i socialt arbete.

– Yrkeserfarenhet som lärare, syokonsulent, affärsbiträde, arbetsförmedlare, arbetskonsulent, kurator och socialsekreterare. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor i förändringssituationer och jag har erfarenhet från privat, statlig och kommunal verksamhet

Läs mer om mig och hur vi människor fungerar och beter oss mot varandra på Barometern.se: ”Hon får folk att samtala”.

Annika Sabelsjö, Socionom, Arbetskonsulent, Handledning, Medlare

SAGT OM ANNIKA

”Jag önskar att jag skulle kunna få träffa en person som du igen. För du både ger energi och stärker människor i deras utveckling. Jag upplevde att du kunde se helheten hos mig som individ och kunde plocka fram positiva saker.”

”Du bryr dig verkligen på ett genuint sätt.”

”Mina anställda gav mycket fin feedback på din Mindfulnessföreläsning!”

”Givande, praktiska tips och tänkvärd inspiration!”

Jag har gjort också gjort en radioblogg för tidningen Tara! Lyssna genom att klicka på sektionerna nedan.

  1. Del 1
  2. Del 2
  3. Del 3
  4. Del 4
  5. Del 5
  6. Del 6
  7. Del 7
  8. Del 8
  9. Del 9
  10. Del 10
2016 © Du i Centrum | Tel: 0730-25 66 28 | info@duicentrum.eu | Köpmangatan 4, 57230 Oskarshamn | F-skattsedel finns. Bankgiro: 5885-3953